Opcje przeglądania

Druki szkolne

Praca nauczycieli nie należy do łatwych. Poza edukowaniem uczniów, są oni zobowiązani do organizacji dydaktyki, ale również innych formalnych spraw. Zatem niezbędne jest prawidłowe wyposażenie w druki szkolne. Wysoka jakość wykonania sprawia, że to najlepszy wybór. Choć cyfryzacja spowodowała, że większość pedagogów korzysta już z e-dzienników, to nadal ten w wersji papierowej jest wymagany. Dlatego każdy nauczyciel w swojej pracy musi na bieżąco go wypełniać. Jednak tego typu druki szkolne należy dobrać do rodzaju zajęć: np w klasach 1-3 korzysta się z dzienników edukacji wczesnoszkolnej. Nauczanie w przedszkolu niesie ze sobą konieczność uzupełniania dedykowanego do tego typu placówki. Ponadto są jeszcze warianty przeznaczone do zajęć wychowawczych, wyrównawczych czy nauczania indywidualnego. Różnią się one zapisem stron, co zapewnia łatwość uzupełniania i pełną przejrzystość. Co więcej, gruba okładka zwiększa ich trwałość. Dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe czy koła zainteresowań polecamy modele parciane. Niezbędne są także zbiory arkuszy ocen w formacie A4, szczególnie ważne podczas wypisywania świadectw. Mogą one znacząco ułatwić pracę, a także ją przyspieszyć. Wszystkie oferowane produkty są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Druki szkolne - Formularze dydaktyczne

Praca nauczyciela w szkole nie kończy się tylko na nauczaniu. Otóż organizując wycieczki, także należy wypełniać kolejne formularze czy druczki. Wszelkie wpłaty powinny być potwierdzone w formie dowodu, na papierze samokopiującym. W przypadku uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, np. z różnymi dysfunkcjami, dodatkowo wychowawcy, a także pedagodzy czy psycholodzy muszą uzupełniać druki Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Wraz z nadchodzącym końcem roku nie tylko istnieje konieczność wystawania ocen, ale również uzupełniania konspektów, a także świadectw. Dlatego wcześniej warto nabyć odpowiednie druki szkolne. Zatem potrzebne są gilosze, które różnią się od siebie. Żółty dedykowany jest do wypisywania świadectw promocyjnych i ukończenia np. szkoły branżowej I stopnia. Natomiast różowy - dla uczniów liceów ogólnokształcących. Dodatkowa ilość druków szkolnych zawsze jest przydatna, ze względu na to, że pomyłki w trakcie wypełniania świadectw mogą się zdarzyć, a bezwzględnie trzeba je skorygować.

Arkusz kontroli B-161 (skontrum)

 Arkusz kontroli B-161 (skontrum)
Arkusz kontroli B-161 (skontrum)

B-161 Arkusz kontroli, załącznik do protokołu skontrum, A3

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,49 zł
szt.

Dowód wypłaty (KW) bloczek

 Dowód wypłaty (KW) bloczek
Dowód wypłaty (KW) bloczek

Dowód wypłaty (KW) bloczek samokopiujący

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,67 zł
szt.

Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

 Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

Dzienniczek praktycznej nauki zawodu, A5 (56 str.)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,30 zł
szt.

Dziennik grup. zajęć i org. wczesnego wspomagania

 Dziennik grup. zajęć i org. wczesnego wspomagania
Dziennik grup. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

Dziennik zgodny z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257) dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dzieci w grupie i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numerów opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i zaleceń poradni pp.
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Indywidualnych programów wspomagania.
 6. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
 7. Obecności dzieci na zajęciach.
 8. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dzieci na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
 9. Ocen skuteczności pomocy.
 10. Kontaktów ze specjalistami i instytucjami.
 11. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z poszczególnym dzieckiem.
 12. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 56
okładka: kartonowa

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 12,30 zł
szt.

Dziennik I/10 pedagoga i psychologa szkolnego

 Dziennik I/10 pedagoga i psychologa szkolnego
Dziennik I/10 pedagoga i psychologa szkolnego

Dziennik zajęć pedagoga i psychologa szkolnego A4 (twarda oprawa - 100 str)

Podstawowe zadania do realizacji w I semestrze.
Podstawowe zadania do realizacji w II semestrze.
Tygodniowy plan stałych zajęć.
Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.
Wykonane zajęcia (czynności).
Formy pomocy.
Wykaz uczniów (wychowanków) zakwalifikowanych do różnych form pomocy.
Informacje dodatkowe o działalności pedagoga szkolnego (psychologa).
Notatki.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 13,53 zł
szt.

Dziennik I/2a lekcyjny edukacja wczesnoszkolna

 Dziennik I/2a lekcyjny edukacja wczesnoszkolna
Dziennik I/2a lekcyjny edukacja wczesnoszkolna

Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna, dla klas I–III szkół podstawowych
(oprawa twarda, 160 stron, zakładka na 32 uczniów)

1. Plan pracy wychowawcy.
2. Informacje o podręcznikach.
3. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.
4. Wycieczki.
5. Ważniejsze wydarzenia wydarzenia z życia klasy.
6. Dane osobowe.
7. Inne informacje o uczniu.
8. Kontakty z rodzicami i opiekunami.
9. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne. 10 godzin - 44 tygodnie - obecność godzinowa
10. Realizacja tygodniowego planu nauczania.
11.1. Zachowanie - I półrocze (semestr), II półrocze (semestr) / wg kryteriów zawartych w WSO /
11.2. Osiągnięcia uczniów - edukacja polonistyczna.
11.3. Osiągnięcia uczniów - język obcy.
11.4. Osiągnięcia uczniów - edukacja muzyczna.
11.5. Osiągnięcia uczniów - edukacja plastyczna.
11.6. Osiągnięcia uczniów - edukacja społeczna.
11.7. Osiągnięcia uczniów - edukacja przyrodnicza.
11.8. Osiągnięcia uczniów - edukacja matematyczna.
11.9. Osiągnięcia uczniów - zajęcia komputerowe.
11.10. Osiągnięcia uczniów - zajęcia techniczne.
11.11. Osiągnięcia uczniów - wychowanie fizyczne.
11.12. Osiągnięcia uczniów - religia-etyka.
11.13. Osiągnięcia uczniów - język mniejszości narodowej
11.14. Osiągnięcia uczniów
11.15. Oceny opisowe.
12. Godzinowa realizacja planu nauczania.
13. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów.
14. Uczniowie wg stanu z 20 września.
15. Uczniowie wg roku urodzenia.
16.1. Zestawienie frekwencji za I okres (semestr).
16.2. Zestawienie frekwencji za II okres (semestr).
16.3. Zebrania z rodzicami.
         Notatki (4 strony)

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Dziennik I/6 zajęć pozalekcyjnych

 Dziennik I/6 zajęć pozalekcyjnych
Dziennik I/6 zajęć pozalekcyjnych

I/6 Dziennik zajęć (oprawa kartonowa, 36 stron, A4, okładka lakierowana)

- dla grup (oddziałów-zespołów),
- kursów ogólnokształcących dla dorosłych oraz placówek oświatowo-wychowawczych dla dorosłych,
- zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
- zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego,
- zajęć kursu zawodowego, zajęć praktycznych uczniów i młodocianych dla szkolenia grupowego organizowanego poza terenem szkoły.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,43 zł
szt.

Dziennik I/8 biblioteki

 Dziennik I/8 biblioteki
Dziennik I/8 biblioteki

Dziennik biblioteki szkolnej (oprawa broszurowa)

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 6,76 zł
szt.

Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

 Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania
Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).
Dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany, będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dziecka, w tym zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numeru opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i zaleceń poradni pp.
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
 6. Indywidualnego programu wspomagania.
 7. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dziecka na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
 8. Oceny skuteczności pomocy.
 9. Kontaktów ze specjalistami i instytucjami.
 10. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem.
 11. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 44
okładka: kartonowa

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 12,30 zł
szt.

Dziennik indywidualnego nauczania

 Dziennik indywidualnego nauczania
Dziennik indywidualnego nauczania

Dziennik indywidualnego nauczania A4 (32 str.) miękka oprawa kartonowa

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,38 zł
szt.

Dziennik innych zajęć

 Dziennik innych zajęć
Dziennik innych zajęć

NOWOŚĆ !

Dziennik innych zajęć
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r.
(oprawa kartonowa, zakładka na 32 uczniów, A4, 40 stron, okładka lakierowana).

Zawiera:

Tygodniowy plan zajęć
Dane osobowe
Indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem, wychowankiem lub program pracy grupy
Program zajęć w I okresie (semestrze)
Program zajęć w II okresie (semestrze)
Wykaz uczęszczania ucznia (wychowanka)
Realizacja programu zajęć
Ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy
Obserwacje
Notatki

przykładowe strony dziennika

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,43 zł
szt.

Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna

 Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna
Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna

Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu

dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego:

 • odnotowanie szkolnego planu nauczania na cykl edukacyjny,
 • wpis obowiązujących  programów nauczania,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • monitorowanie realizacji ramowych planów nauczania w ujęciu rocznym i całego cyklu kształcenia,
 • wpisywanie uwag o realizacji podstawy programowej w poszczególnych okresach szkolnych,
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
 • form kontaktów z rodzicami,
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.

Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie. Przewidziany na 42 tygodnie zajęć edukacyjnych. Ilość stron: 209

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 24,60 zł
szt.

Dziennik MEN I/18 zajęć log i kor-kom

 Dziennik MEN I/18 zajęć log i kor-kom
Dziennik MEN I/18 zajęć log i kor-kom

Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych A4 (48 str.) miękka oprawa kartonowa

 

przykładowe strony

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 9,22 zł
szt.

Dziennik Nauczania Indywidualnego

 Dziennik Nauczania Indywidualnego
Dziennik Nauczania Indywidualnego

Dostosowany do wymogów nowego Rozporządzenia MEN o nauczaniu indywidualnym, obowiązującym od 1 wrzesnia 2014 r. !

 Umożliwia:

 • rejestrację treści programowych, od których nauczyciel odstępuje w nauczaniu indywidualnym;
 • sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia,
 • dokumentowanie udziału ucznia w życiu szkolnym!
 • zapis procedury oceny zachowania ucznia,
 • dokonywania wpisów z oceniania bieżące  każdego przedmiotu,
 • dokumentowanie frekwencji ucznia na zajęciach nauczania indywidualnego i zajęciach realizowanych z klasą
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego,

Dodatkowo przeznaczono miejsce na:

 • wpisanie programów nauczania  lub indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • kontaktów z rodzicami,
 • prowadzenie analizy frekwencji, uwag nauczycieli,
 • rejestrowanie nadzoru pedagogicznego.

Rejestr treści nauczania od których nauczyciel odstępuje stanowi pisemną formę wniosku nauczyciela o zmianę układu treści w programie nauczania (spełnia wymóg nowego rozporządzenia)!

format: A4, stron 48, okładka tekturowa, usztywniana, laminowana

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,07 zł
szt.

Dziennik Wychowawcy

 Dziennik Wychowawcy
Dziennik Wychowawcy

Dziennik Wychowawcy pozwala rejestrować postępy uczniów, proces wychowawczy, a tym samym współpracę z rodzicami.

Dziennik Wychowawcy:

 • służy do rejestracji działań wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pozwala na pełną dokumentację procedury oceniania zachowania,
 • dokumentuje i porządkuje oświadczenia woli składane przez rodziców/opiekunów prawnych,
 • stanowi rejestr potwierdzający fakt zapoznania się z np. wymogami edukacyjnymi, przewidywanymi ocenami i inne,

Dziennik Wychowawcy ma 64 strony, miękką kartonową oprawę.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 10,95 zł
szt.

Dziennik zajęć dydakt.-wyrównawczych

 Dziennik zajęć dydakt.-wyrównawczych
Dziennik zajęć dydakt.-wyrównawczych

Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych przeznaczony do kompletnej rejestracji przebiegu zajęć wyrównawczych wraz z analizą postępów uczniów i ocenę ich efektywności.

Zawiera 32 strony, które umożliwiają:

 1. odnotowanie danych osobowych,
 2. wpisanie celów zajęć,
 3. rejestrację przebiegu zajęć,
 4. wpisanie wyników diagnozy wstępnej oraz umiejętności i wiadomości wymagających wyrównania,
 5. rejestrację bieżących postępów uczniów,
 6. wskazanie zaleceń do dalszej pracy,
 7. kontaktów z rodzicami i osobami wspierającymi ucznia.

Format A4, 32 strony, okładka tekturowa, dziennik drutowany.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,07 zł
szt.

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela

 Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela
Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela MEN-42KN/2015 służy do dokumentowania zrealizowanych zajęć w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczycieli umożliwia:

 • dokumentowanie trzech rodzajów zajęć w poszczególnych semestrach:
  kółek zainteresowań, pracy z uczniem zdolnym lub słabym i zajęcia opieki świetlicowej,
 • rozliczanie zajęć w poszczególnych semestrach z wykazem podstaw do obniżania wymiaru zajęć,
 • potwierdzanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły,
 • potwierdzanie ewidencji obecności na różnych formach zajęć.

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela jest jednym z dzienników innych zajęć przystosowanym do odnotowywania godzin określonych w art.42 Karty Nauczyciela zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 2 września 2014 r.

Ilość stron: 40.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 9,84 zł
szt.

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych

 Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych
Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2018 pozwala prowadzić kompletną dokumentację przebiegu zajęć szkolnych (plany pracy w I i II okresie, cele ogólne i operacyjne, tematykę zajęć, obecność uczniów, ocenę efektywności zajęć) i doskonale spełnia swoją rolę jako dziennik zajęć dodatkowych, nie objętych podstawowym programem nauczania. Dziennik zajęć dodatkowych wydawnictwa Edulex pomaga w prowadzeniu zajęć, takich jak:

 • kółka zainteresowań,
 • indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • i innych zajęć.

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2016 przystosowany jest do odnotowywania godzin dodatkowych realizowanych przez nauczyciela.

Dziennik zajęć pozalekcyjnych wydawnictwa EduLex dostępny jest w miękkiej kartonowej oprawie z zakładką na listę uczniów, drutowany.

Liczba stron: 44

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,07 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl