Wyposażenie do pracowni historycznej

1000 lat kultury polskiej - cz.1

 1000 lat kultury polskiej - cz.1
1000 lat kultury polskiej - cz.1

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. Część pierwsza przedstawia epoki: średniowiecze, odrodzenie i barok. Całość naniesiona jest na oś czasu.

Format:
160 x 120 cm
200 x 150 cm

Pomoc dydaktyczna do:
- historii
- sztuki
- języka polskiego 

 Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 217,71 zł
szt.

Dynastia Piastów cz.2

 Dynastia Piastów cz.2
Dynastia Piastów cz.2

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

EduROM Gimnazjum - Historia

 EduROM Gimnazjum - Historia
EduROM Gimnazjum - Historia

Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z programu bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana przez ucznia niezwykle szybko i efektywnie. Materiał – zawarty na 6 płytach CD-ROM – odpowiada przynajmniej 100 godzinom efektywnej nauki. Treści edukacyjne zilustrowano licznymi filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, których zadaniem jest zilustrowanie i przybliżenie uczniowi najważniejszych faktów historycznych.

Blisko 1300 zagadnień
Ponad 100 filmów i animacji
368 map:
-  Mapy miejsc – kilkaset map zaopatrzonych w indeks, legendę oraz opcję umożliwiającą maksymalne powiększenie każdego fragmentu
-  Mapy animowane – kilkadziesiąt map, na których przedstawiono przebieg różnych historycznych wydarzeń (słynne bitwy, rozwój i upadek imperiów, przebieg wojen, itp.)

Przeglądarka zdjęć i ilustracji – około 3000 zdjęć i ilustracji, z  których każde można obejrzeć w maksymalnym powiększeniu
Teksty źródłowe – zbiór blisko 200 tekstów umożliwiających analizowanie i interpretowanie źródeł historycznych oraz pozwalających na dogłębne zrozumienie tematu
Przeglądarka zdjęć i ilustracji – około 3000 zdjęć i ilustracji, z  których każde można obejrzeć w maksymalnym powiększeniu
Słowniczek – kilkaset terminów historycznych objaśnionych w  sposób ułatwiający ich prawidłowe zrozumienie
Zestaw opatrzonych ilustracjami biogramów słynnych postaci historycznych
Wykaz najważniejszych wiadomości, które należy zapamiętać z danej lekcji

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 123,00 zł
szt.

Europa napoleońska Europa po kongresie

 Europa napoleońska Europa po kongresie
Europa napoleońska Europa po kongresie

Europa napoleońska/Europa po kongresie wiedeńskim

Na pierwszej stronie przedstawiono Europę w latach 1799-1815 z okresu rządów Napoleona Bonapartego, w skali 1 : 3 650 000. Na mapie pokazano ważniejsze bitwy wojsk francuskich, z rozróżnieniem na wygrane i przegrane, bitwy z udziałem Polaków, sytuację polityczną w Europie do 1815 r. i ważne wydarzenia z okresu. Obok zamieszczono karton pt. Legiony Polskie w latach 1797-1799 w skali 1 : 2 800 000, na którym przedstawiono udział Legionów Polskich we Włoszech w trzech kampaniach, działania legii naddunajskiej, bitwy z udziałem legionistów i zmieniającą się w tym czasie sytuację polityczną. Stronę mapy uzupełniają dwie ilustracje: obraz księcia Józefa Poniatowskiego i Napoleona I, oraz karykatura ukazująca stopnie kariery wojskowej Napoleona i etapy jego klęski.
Na drugiej stronie zamieszczono Europę w latach 1815-1846 w skali 1 : 3 650 000. Na mapie przedstawiono sytuację polityczną po kongresie wiedeńskim: obszary przyznane trzem mocarstwom, restauracje dynastii obalonych przez Napoleona i wystąpienia narodowowyzwoleńcze oraz rewolucje społeczne w Europie do 1846 r. Obok zamieszczono karton Wiosny Ludów (1848-1849) w skali 1: 5 500 000, na którym pokazano miejsca wystąpień rewolucyjnych z okresu Wiosny Ludów w Europie, interwencje sił kontrrewolucyjnych i udział Polaków w rewolucji. Stronę uzupełniają dwie ilustracje przedstawiające obrady kongresu wiedeńskiego i przebieg rewolucji lipcowej w Paryżu w 1830 r.

wymiar mapy 120x160

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 168,00 zł
szt.

Europa podczas drugiej wojny światowej

 Europa podczas drugiej wojny światowej
Europa podczas drugiej wojny światowej

Europa podczas drugiej wojny światowej

obraz przebiegu działań wojennych podczas II wojny światowej w Europie (linie frontów, kierunki natarć, walki partyzanckie)

wymiar mapy 190x150

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 157,50 zł
szt.

Europa w latach 1789-1814 mapa ścienna

 Europa w latach 1789-1814 mapa ścienna
Europa w latach 1789-1814 mapa ścienna

Europa w latach 1789-1814 mapa ścienna

mapa główna przedstawia Europę w dobie napoleońskiej, w skali 1 : 3 500 000 oraz dwa kartony prezentujące Francję w okresie Wielkiej Rewolucji oraz Niemcy i Włochy w latach 1795-1805

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 168,00 zł
szt.

Europa w latach 1918-1939

 Europa w latach 1918-1939
Europa w latach 1918-1939

EUROPA W LATACH 1919-1939

Rewers mapy przedstawia podział polityczny i sytuację międzynarodową w Europie dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem państw powstałych lub odrodzonych po I wojnie światowej. Państwa rozróżnione są według kryterium panującego w nich systemu sprawowania władzy: monarchie, rządy autorytarne, ludowe oraz dyktatury. Mapa pokazuje narodziny i rozwój faszyzmu, a także przebieg i główne wydarzenia hiszpańskiej wojny domowej.

 

Całość wzbogacona jest kalendarium wydarzeń oraz ilustracjami i portretami ważniejszych postaci.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 197,40 zł
szt.

Filary Unii Europejskiej

 Filary Unii Europejskiej
Filary Unii Europejskiej

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Heraldyka - nauka o herbach

 Heraldyka - nauka o herbach
Heraldyka - nauka o herbach

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Historia PRL (Bierut-Gomułka)

 Historia PRL (Bierut-Gomułka)
Historia PRL (Bierut-Gomułka)

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

I wojna światowa. Traktat wersalski Rzeczpospolita

 I wojna światowa. Traktat wersalski Rzeczpospolita
I wojna światowa. Traktat wersalski Rzeczpospolita

I wojna światowa. Traktat wersalski/Rzeczpospolita Polska 1918-1939

 • pierwsza strona prezentuje dwie mapy Europy. Europę podczas I wojny światowej, w skali 1 : 6 000 000, oraz drugą mapę na której przedstawiono zmiany terytorialne po traktacie wersalskim, skala 1: 6 000 000
 • druga strona zawiera mapę prezentującą Polskę po I wojnie światowej, kształtowanie się granic i działania podczas wojny polsko – radzieckiej, w skali 1 : 1 500 000 oraz mapę, na której przedstawiono gospodarkę w okresie międzywojennym, skala 1: 2 000 000
 • uzupełnieniem map są krótkie opisy i ilustracje poszerzające temat mapy
 • spójność z Atlasem Historycznym „Od starożytności do współczesności” Szkoła Podstawowa
 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 168,00 zł
szt.

II wojna światowa na terytorium Polski

 II wojna światowa na terytorium Polski
II wojna światowa na terytorium Polski
 Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

II wojna światowa w Europie

 II wojna światowa w Europie
II wojna światowa w Europie

II wojna światowa w Europie/Polska podczas II wojny światowej

 • pierwsza strona na dwóch mapach w jednakowej skali 1 : 1 800 000 przedstawia przebieg II wojny światowej w Europie z podziałem na działania, jakie miały miejsce w latach 1939-1942 oraz a latach 1942-1945
 • druga strona przedstawia wojnę obronną Polski w 1939 r. oraz ziemie polskie pod okupacją w latach 1939-1945, w skalach 1 : 1 800 000
 • mapy uzupełnione aplikacjami graficznymi, na których zamieszczono krótkie opisy i ilustracje poszerzające temat mapy
 • spójność z Atlasem Historycznym „Od starożytności do współczesności”. Szkoła Podstawowa

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 168,00 zł
szt.

Imperia kolonialne na świecie

 Imperia kolonialne na świecie
Imperia kolonialne na świecie

Imperia kolonialne na świecie

Imperia kolonialne na świecie” to dwustronna mapa ścienna. Na pierwszej stronie przedstawiono trzy mapy. Mapa główna zatytułowana Świat kolonialny w latach 1815-1871 pokazuje państwa kolonialne i ich posiadłości w 1815 r. i zdobycze terytorialne państw kolonialnych do 1871 r. oraz główne morskie szlaki handlowe. Na stronie zamieszczono również dwie mapy kartonowe. Pierwsza mapa pt. Świat kolonialny w XVI wieku prezentuje państwa kolonialne i ich posiadłości z okresu odkryć geograficznych, druga pt. Świat kolonialny w XVII i XVIII wieku pokazuje rozwój posiadłości państw kolonialnych w XVII i XVIII w. oraz główne szlaki przewozu niewolników.

Na drugiej stronie zamieszczono główną mapę pt. Świat kolonialny w latach 1872-1914 oraz dwie mapy kartonowe. Mapa główna przedstawia państwa kolonialne i ich posiadłości do 1871 r. oraz zdobycze terytorialne państw kolonialnych do 1914 r., a także szlaki migracji ludności między kontynentami. Pierwsza mapa kartonowa pt. Świat kolonialny w 1946 r. pokazuje państwa kolonialne i ich posiadłości na świecie po drugiej wojnie światowej, a druga pt. Współczesne terytoria zależne na świecie prezentuje zależne terytoria państw w 2009 r. i współczesne trasy przemytu narkotyków. Obie strony mapy uzupełniają ilustracje, wykresy i schemat wymiany towarowej na świecie w XVI i XVII.

wymiar mapy 120x160

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 168,00 zł
szt.

Impresjonizm - malarstwo polskie

 Impresjonizm - malarstwo polskie
Impresjonizm - malarstwo polskie

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Klasycyzm - malarstwo polskie

 Klasycyzm - malarstwo polskie
Klasycyzm - malarstwo polskie

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Królowie elekcyjni

 Królowie elekcyjni
Królowie elekcyjni

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Księstwo Warszawskie Powstanie

 Księstwo Warszawskie Powstanie
Księstwo Warszawskie Powstanie

Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe

 • pierwsza strona mapy przedstawia Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815 i działania związane z wojną polsko-austriacką w 1809 r.; karton - szkolnictwo na ziemiach polskich w latach 1815 - 1831
 • druga strona zawiera mapę ziemie polskie w latach 1815-1848 wraz z tematyka powstania listopadowego, wiosny ludów i powstania krakowskiego, w skali 1: 1 000 000; dodatkowo karton przedstawiający gospodarkę ziem polskich w i połowie XIX w., w skali 1 :1 500 000
 • mapy uzupełnione ilustracjami dotyczącymi Księstwa Warszawskiego i powstania listopadowego
 • wymiary mapy 120x160

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 168,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl