Wyposażenie do pracowni polonistycznej

Dwudziestolecie międzywojenne

 Dwudziestolecie międzywojenne
Dwudziestolecie międzywojenne

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Epoki i prądy w literaturze

 Epoki i prądy w literaturze
Epoki i prądy w literaturze

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Formy wypowiedzi zestaw plansz

 Formy wypowiedzi zestaw plansz
Formy wypowiedzi zestaw plansz

Formy wypowiedzi zestaw plansz

Nowe istnieje możliwość zakupu plansz na pojedyncze sztuki

- Plansza naścienna

- Rozmiar planszy: 100 x70 cm

- Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami

- Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia)


1. Zaproszenie cz I

2. Zaproszenie schemat cz II

3. Zaproszenie wzór cz III

4. Ogłoszenie cz I

5. Ogłoszenie schemat cz II

6. Ogłoszenie wzór cz III

7. List otwarty cz I

8. List otwarty schemat cz II

9. List otwarty wzór cz III

10. Podanie cz I

11. Podanie schemat cz II

12. Podanie wzór cz III

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 551,04 zł
szt.

Język polski plansze interakt. szkoła podstawowa

 Język polski plansze interakt. szkoła podstawowa
Język polski plansze interakt. szkoła podstawowa

Plansze interaktywne do języka polskiego pomagają uczyć w sposób atrakcyjny i skuteczny. Różnorodne zagadnienia – zawarte w 40 tematach – zostały przedstawione tak, aby pobudzić ciekawość uczniów i ułatwić trwałe zapamiętywanie wiadomości. Służy temu m.in. skojarzenie informacji z obrazem i dźwiękiem: plansze zawierają ponad 300 zdjęć i reprodukcji, klipy filmowe, liczne nagrania tekstów literackich w interpretacji głosowej znanych aktorów. Nagrane specjalnie do plansz wykłady wideo językoznawcy dr Agaty Hąci pozwolą zainteresować uczniów kwestiami poprawności językowej.

Plansze interaktywne stanowią nieocenioną pomoc we wprowadzaniu nowego materiału, wyjaśnianiu trudniejszych treści, powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy. Zawarte w nich materiały mogą być wykorzystywane na różne sposoby, np. jako punkt wyjścia do ćwiczeń redakcyjnych.

Do korzystania z plansz potrzebna jest tablica interaktywna lub rzutnik.

Nośnik pendrive!!!

Numer wydania: I

Rok wydania: 2017

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny Windows 7 lub nowszy,

3 GB wolnego miejsca na dysku C.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 199,26 zł
szt.

Literatura współczesna 1945-2000

 Literatura współczesna 1945-2000
Literatura współczesna 1945-2000

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Młoda Polska

 Młoda Polska
Młoda Polska

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Rodzaje i gatunki literackie

 Rodzaje i gatunki literackie
Rodzaje i gatunki literackie

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Barok

Barok
Barok

Plansza format 70 x 100cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

EduROM Gimnazjum - Język polski

EduROM Gimnazjum - Język polski
EduROM Gimnazjum - Język polski

Program zawiera nie tylko ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, lecz także fragmenty filmów, przedstawień teatralnych i lektur szkolnych. Treści zaprezentowane w programie obejmują literaturę oraz najważniejsze media dzisiejszej rzeczywistości: telewizję, radio, reklamę, komputer. Takie rozwiązanie przygotowuje do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz kształtuje umiejętność poprawnego korzystania ze  środków masowego przekazu. Doskonałym sposobem na  utrwalanie nowych wiadomości jest systematyczne rozwiązywanie ćwiczeń sprawdzających, umieszczonych po każdym rozdziale. Testy te sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i  skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów.

 
Zalety programu

    Bogaty materiał merytoryczny przedstawiony za pomocą wszystkich dostępnych mediów
    Odpowiednio przygotowane filmy wideo oraz dwu- i  trójwymiarowe prezentacje
    Tysiące kolorowych zdjęć, rysunków i ilustracji
    Setki interaktywnych ćwiczeń, nagrań, narracji
    Słowniczek - obejmuje kilkaset haseł z dziedziny filmu, teatru, literatury, reklamy, telewizji, fotografii itp.
    Wypracowania - służy do pisania wypracowań, które można następnie wydrukować
    Biogramy - zawiera krótkie życiorysy osób związanych z  literaturą, filmem czy teatrem
    Ciekawostki

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 123,00 zł
szt.

Gramatyka - zestaw plansz

Gramatyka - zestaw plansz
Gramatyka - zestaw plansz

Plansze formatu 70 x 100cm

1. Alfabet - podział głosek, spółgłosek

2. Części mowy,  podział rzeczowników, przypadki

3. Części zdania, rodzaje podmiotów,  rodzaje orzeczeń

4. Rodzaje dopełnień, okoliczników, przydawek

5. Odmiana czasownika, formy nieosobowe

6. Podział i odmiana zaimków

7. Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań

8. Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki

9. Tworzenie wyrazów pochodnych, wyrazy złożone, formanty

10. Rodzaje i źródła zapożyczeń

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 369,00 zł
szt.

Interpunkcja

Interpunkcja
Interpunkcja

Plansze formatu 70 x 100cm

Cena dotyczy jednej planszy, możliwość zakupienia na sztuki

1. Przecinek

2. Kropka, dwukropek, wielokropek

3. Średnik, cudzysłów,  nawias

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,90 zł
szt.

Język polski - fleksja

Język polski - fleksja
Język polski - fleksja

W skład zestawu wchodzi 5 dwustronnych foliowanych plansz o tematyce:

 • Czasownik
 • Zaimek
 • Rzeczownik
 • Deklinacja rzeczownika "przyjaciel"
 • Liczebnik
 • Przymiotnik
 • Przysłówek
 • wykrzyknik
 • Partykuła
 • Przyimek
 • Spójnik
 • Części mowy

Plansze wyposażone są w metalowe listwy z zawieszką.

Rozmiar plansz: 590 x 840 mm.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 153,75 zł
szt.

Język polski - literatura

Język polski - literatura
Język polski - literatura

W skład zestawu wchodzi 8 dwustronnych foliowanych plansz o tematyce:

1. Główne gatunki liryki / Główne gatunki epiki

2. Budowa dramatu / Główne gatunki dramatu

3. Budowa powieści / Rodzaje powieści

4. Retoryczne środki stylistyczne / środki stylistyczne

5. Epoki literackie / Epoki literackie

6. Podział rymów / Układ rymów

7. Podział literatury / rodzaje i gatunki literackie

8. Sinusoida Krzyżanowskiego

Plansze wyposażone są w metalowe listwy z zawieszką.

Rozmiar plansz: 590 x 840 mm.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 246,00 zł
szt.

Język polski - ortografia zestaw plansz

Język polski - ortografia zestaw plansz
Język polski - ortografia zestaw plansz

W skład zestawu wchodzi 6 plansz foliowanych o tematyce:

 • Pisownia  "ó" i "u"
 • Pisownia  "ch" i "h"
 • Pisownia  "ż" i "sz" po spółgłoskach
 • Pisownia  "ż" i "rz"
 • Pisownia  "nie" z różnymi częściami mowy (rozdzielna)
 • Pisownia  "nie" z różnymi częściami mowy (łączna)
 • Kropka w skrótach i skrótowcach
 • Skrótowce
 • Nazwy miejscowe i wyrazy od nich pochodne
 • Słowotwórcza budowa wyrazu

Plansze wyposażone są w metalowe listwy z zawieszką.

Rozmiar plansz: 590 x 840 mm.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 184,50 zł
szt.

Język polski - składnia

Język polski - składnia
Język polski - składnia

W skład zestawu wchodzi 5 dwustronnych foliowanych plansz o tematyce:

 • Zdania złożone podrzędnie
 • Zdania złożone współrzędnie
 • Wypowiedzenie
 • Związek składowy
 • Podmiot
 • Dopełnienie
 • Części zdania
 • Orzeczenie
 • Okolicznik
 • Przydawka

Plansze wyposażone są w metalowe listwy z zawieszką.

Rozmiar plansz: 590 x 840 mm.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 153,75 zł
szt.

Język polski gramatyka

Język polski gramatyka
Język polski gramatyka

Gramatyka. Zestaw 11 plansz o wymiarach 70cm x 100cm.

Plansze są obustronnie laminowane oraz brzegi (góra i dół) są wykończone aluminiowym obrzeżem.

W skład zestawu wchodzą:

1. Odmiana czasownika
2. Podział zaimków
3. Podział wypowiedzeń
4. Części mowy
5. Rodzaje dopełnień, okoliczników, przydawek
6. Alfabet
7. Części zdania
8. Tworzenie wyrazów pochodnych
9. Stopniowanie przymiotników
10. Rodzaje zapożyczeń
11. Składnia zdań wielokrotnie złożonych

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 413,28 zł
szt.

Język polski, część 1 - Ortografia i części mowy

Język polski, część 1 - Ortografia i części mowy
Język polski, część 1 - Ortografia i części mowy

Język polski, część 1 - Ortografia i części mowy:

Zestaw 26 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.
 

 1. Odmiana czasownika.
 2. Formy czasownika.
 3. Czasowniki dokonane i niedokonane.
 4. Imiesłowy.
 5. Rzeczownik.
 6. Przypadki.
 7. Przymiotnik.
 8. Liczebnik.
 9. Podział zaimków.
 10. Przysłówek.
 11. Przyimek, spójnik.
 12. Partykuła, wykrzyknik.
 13. Dziesięć części mowy.
 14. Rozbiór gramatyczny i logiczny zdań.
 15. Wielkie litery.
 16. Kropka w skrótach i skrótowcach.
 17. Pisownia zakończeń „ja” po spółgłoskach i samogłoskach.
 18. Pisownia „rz”.
 19. Pisownia „ż”.
 20. Pisownia „sz”, „ż” po spółgłoskach.
 21. Pisownia „ch”, „h”.
 22. Pisownia „ó”.
 23. Pisownia „u”.
 24. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – łącznie.
 25. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – rozdzielnie.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 615,00 zł
szt.

Język polski, część 2 - Składnia

Język polski, część 2 - Składnia
Język polski, część 2 - Składnia

Zestaw 23 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

 1. Wypowiedzenie.
 2. Rodzaje wypowiedzeń.
 3. Podział zdań.
 4. Związki wyrazów w zdaniu.
 5. Części zdania.
 6. Podmiot.
 7. Orzeczenie.
 8. Przydawka.
 9. Okolicznik.
 10. Dopełnienie.
 11. Rodzaje zdań podrzędnie złożonych.
 12. Rodzaje zdań współrzędnie złożonych.
 13. Słowotwórstwo.
 14. Wyrazy poza związkami zdania.
 15. Formant.
 16. Rodzina wyrazów.
 17. Wyrazy złożone.
 18. Skrótowce.
 19. Głoska a litera.
 20. Głoski ustne i nosowe.
 21. Głoski twarde i miękkie.
 22. Narządy mowy.
 23. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 565,80 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl