Opcje przeglądania

Druki szkolne

Praca nauczycieli nie należy do łatwych. Poza edukowaniem uczniów, są oni zobowiązani do organizacji dydaktyki, ale również innych formalnych spraw. Zatem niezbędne jest prawidłowe wyposażenie w druki szkolne. Wysoka jakość wykonania sprawia, że to najlepszy wybór. Choć cyfryzacja spowodowała, że większość pedagogów korzysta już z e-dzienników, to nadal ten w wersji papierowej jest wymagany. Dlatego każdy nauczyciel w swojej pracy musi na bieżąco go wypełniać. Jednak tego typu druki szkolne należy dobrać do rodzaju zajęć: np w klasach 1-3 korzysta się z dzienników edukacji wczesnoszkolnej. Nauczanie w przedszkolu niesie ze sobą konieczność uzupełniania dedykowanego do tego typu placówki. Ponadto są jeszcze warianty przeznaczone do zajęć wychowawczych, wyrównawczych czy nauczania indywidualnego. Różnią się one zapisem stron, co zapewnia łatwość uzupełniania i pełną przejrzystość. Co więcej, gruba okładka zwiększa ich trwałość. Dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe czy koła zainteresowań polecamy modele parciane. Niezbędne są także zbiory arkuszy ocen w formacie A4, szczególnie ważne podczas wypisywania świadectw. Mogą one znacząco ułatwić pracę, a także ją przyspieszyć. Wszystkie oferowane produkty są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Druki szkolne - Formularze dydaktyczne

Praca nauczyciela w szkole nie kończy się tylko na nauczaniu. Otóż organizując wycieczki, także należy wypełniać kolejne formularze czy druczki. Wszelkie wpłaty powinny być potwierdzone w formie dowodu, na papierze samokopiującym. W przypadku uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, np. z różnymi dysfunkcjami, dodatkowo wychowawcy, a także pedagodzy czy psycholodzy muszą uzupełniać druki Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Wraz z nadchodzącym końcem roku nie tylko istnieje konieczność wystawania ocen, ale również uzupełniania konspektów, a także świadectw. Dlatego wcześniej warto nabyć odpowiednie druki szkolne. Zatem potrzebne są gilosze, które różnią się od siebie. Żółty dedykowany jest do wypisywania świadectw promocyjnych i ukończenia np. szkoły branżowej I stopnia. Natomiast różowy - dla uczniów liceów ogólnokształcących. Dodatkowa ilość druków szkolnych zawsze jest przydatna, ze względu na to, że pomyłki w trakcie wypełniania świadectw mogą się zdarzyć, a bezwzględnie trzeba je skorygować.

Kronika złota księga A3 pionowa

Kronika złota księga A3 pionowa
Kronika złota księga A3 pionowa

Kronika złota księga A3 pionowa

Elegancka oprawa introligatorska

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 104,55 zł
szt.

Kronika złota księga A3 pozioma

Kronika złota księga A3 pozioma
Kronika złota księga A3 pozioma

Kronika złota księga A3 pozioma

Elegancka oprawa introligatorska

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 104,55 zł
szt.

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Księga protokołów Rady Pedagogicznej
Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Książka protokołów Rady Pedagogicznej
(200 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 33,21 zł
szt.

Księga uchwał Rady Pedagogicznej

Księga uchwał Rady Pedagogicznej
Księga uchwał Rady Pedagogicznej

Księga uchwał Rady Pedagogicznej
(200 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 33,21 zł
szt.

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny
Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny pozwala dokumentować w jednym dokumencie organizację, przebieg i efekty pracy wychowawczo-opiekuńczej wychowawcy klasowego w całym cyklu edukacyjnym (klasy kl. 1-3 SP, IV-VIII SP, 4-letnie LO,  5-letnie technikum) oraz pozwala na monitorowanie rozwoju każdego ucznia i jego osiągnięć przez cały okres pobytu w szkole.

Dziennik Wychowawcy w I części zawiera ogólne informacje o organizacji wychowania i opieki w klasie w każdym kolejnym roku  nauki. Pozwala na zapisanie wyników diagnozy sytuacji wychowawczej, planu pracy wychowawczej, osiągnięć i kar porządkowych. Zawiera także wszelkie możliwe oświadczenia woli rodziców/prawnych opiekunów co do organizacji procesu kształcenia - deklaracje udziału w zajęciach z religii/etyki, sprzeciw od udziału w WDŻ-u, deklaracje udziału w zajęciach dodatkowych.  Przeznaczono również miejsce umożliwiające rejestrację zmian wcześniejszych deklaracjach. w dzienniku umieszczona została także klauzula informacyjna, wymagana przepisami RODO.

II część dziennika ma 36 zakładek przewidzianych odrębnie dla każdego ucznia. Można w nich można odnotować:

 • dostosowanie stanowiska nauki ucznia pod względem ergonomii pracy ( wzrost/ rozmiar ławki i krzesełka),
 • rozpoznane style uczenia się każdego ucznia,
 • indywidualne potrzeby ucznia w zakresie opieki medycznej, diety, specjalistycznej opieki,
 • potwierdzenia o zapoznaniu się rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania w każdym roku szkolnym,
 • potwierdzenia o powzięciu wiedzy o przewidywanych ocenach w każdym okresie,
 • procedurę wystawiania ocen zachowania, łącznie z samooceną ucznia i proponowanymi ocenami przez nauczycieli i samorząd klasowy,
 • sukcesy i niepowodzenia ucznia,
 • zestawienie rocznych ocen w całym cyklu edukacyjnym,
 • wyniki badań edukacyjnych prowadzonych w cyklu kształcenia pozwalających na monitorowanie i analizowanie rozwoju każdego ucznia!!! – spełnienie 8 wymagania MEN wobec szkół !!!

Prowadzenie Dziennika Wychowawcy wyeliminuje zbieranie wszelkich informacji na odrębnych kartkach! Żadna informacja nie zostanie utracona!!

Zapisy pozwalają prześledzić rozwój zespołu uczniowskiego w 5 – letnim okresie nauki, zachować ciągłość działań, nawet po zmianie wychowawcy!

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny liczy 256 stron, ma twardą oprawę z materiału skóropodobnego, dziennik szyty.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 29,52 zł
szt.

Księga zastępstw

 Księga zastępstw
Księga zastępstw

Księga zastępstw
(200 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 29,52 zł
szt.

Księga absolwentów

Księga absolwentów
Księga absolwentów

Księga absolwentów
(200 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 27,06 zł
szt.

Dziennik lekcyjny MEN-I/3

Dziennik lekcyjny MEN-I/3
Dziennik lekcyjny MEN-I/3

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach 4-8 szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum.

AKTUALNY Z NOWĄ PODSTAWOWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zawiera dodatkowo rubryki przeznaczone na:

 • wpis obowiązujących  programów nauczania w oddziale dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • PRZEWIDZIANY NA 18 PRZEDMIOTÓW
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • analizy statystyczne i GUS, zgodne z wymogami SIO,
 • analiza obecności uczniów
Dziennik Lekcyjny MEN-III/2018 ma więcej miejsca na oceny cząstkowe.
Uwzględnia zmianę zapisów dotyczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowe strony na uwagi nauczyciela.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 27,06 zł
szt.

Dziennik Pedagoga/Psychologa

Dziennik Pedagoga/Psychologa
Dziennik Pedagoga/Psychologa

Dziennik pedagoga umożliwia pełną dokumentację działań pedagoga/psychologa, w tym:

 • plany pracy,
 • współpracę z instytucjami, rodzicami wraz z obiegiem korespondencji, rejestrację bieżących działań.

Ponadto w dzienniku można dokonać rejestru:

 • uczniów z spe, objętych pomocą psych-pedagogiczną,
 • formy pomocy, w tym czas i zakres udzielanej pomocy p.-p. w tym materialnej,
 • sporządzonych opinii na potrzeby sądów i innych instytucji,
 • rozmów z uczniami rodzicami, nauczycielami i specjalistami, oraz inne.

Dziennik Pedagoga /Psychologa posiada sztywną okładkę z materiału skóropodobnego.

Liczba stron: 160.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 27,06 zł
szt.

Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencyjny
Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencyjny
(100 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 25,83 zł
szt.

Harmonia dziennik zajęć logopedycznych

Harmonia dziennik zajęć logopedycznych
Harmonia dziennik zajęć logopedycznych

Opracowanie: Katarzyna Jakubowska

DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 

Dziennik zajęć logopedycznych” jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole lub w przedszkolu i zawiera takie elementy, jak:
– krótkie omówienie zadań logopedy;

zestawienie podsumowania oddziaływań logopedycznych;
– plan pracy;

tygodniowy rozkład godzin pracy z uwzględnieniem grup i indywidualnych uczniów;

dane ucznia, diagnoza i indywidualny program terapii, ocena postępów dziecka;
– wykaz obecności uczniów na zajęciach;

przebieg czynności logopedy;

konsultacje z rodzicami;

miejsce na notatki.

Dziennik posiada skrzydełko z listą uczniów (70 pozycji).

Dziennik zajęć logopedycznych” jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 25,83 zł
szt.

Dziennik zajęć przedszkola

 Dziennik zajęć przedszkola
Dziennik zajęć przedszkola

Nowe Wydanie Dziennika Zajęć Przedszkola MEN-I/2018.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
 • Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.
Ilość stron: 256.
Dziennik szyty, w twardej oprawie.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 24,60 zł
szt.

Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna

 Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna
Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna

Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu

dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego:

 • odnotowanie szkolnego planu nauczania na cykl edukacyjny,
 • wpis obowiązujących  programów nauczania,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • monitorowanie realizacji ramowych planów nauczania w ujęciu rocznym i całego cyklu kształcenia,
 • wpisywanie uwag o realizacji podstawy programowej w poszczególnych okresach szkolnych,
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
 • form kontaktów z rodzicami,
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.

Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie. Przewidziany na 42 tygodnie zajęć edukacyjnych. Ilość stron: 209

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 24,60 zł
szt.

Księga inwentarzowa księgozbioru

 Księga inwentarzowa księgozbioru
Księga inwentarzowa księgozbioru

B-123 Księga inwentarzowa księgozbioru

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 22,14 zł
szt.

Karta czytelnika B-171

Karta czytelnika B-171
Karta czytelnika B-171

Karta czytelnika A6, 2 str.

Cena dotyczy 100 szt

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 22,14 zł
szt.

Księga zarządzeń dyrektora

Księga zarządzeń dyrektora
Księga zarządzeń dyrektora

Księga zarządzeń
(100 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 22,14 zł
szt.

Rejestr otrzym. i wyd. druków kart rower.

 Rejestr otrzym. i wyd. druków kart rower.
Rejestr otrzym. i wyd. druków kart rower.

Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych

(100 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 19,68 zł
szt.

Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Dziennik jest zgodny z przepisami § 21 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

 • przeznaczony do kompletnego dokumentowania organizacji kursu i procesu dydaktycznego na co najmniej 1500 jednostkach dydaktycznych, określonych w podstawach programowych kształcenia zawodowego dla każdej kwalifikacji,
 • przeznaczony dla kursów organizowanych w formach stacjonarnych i zaocznych.
Umożliwia dokumentowanie:
 • obecności słuchaczy na poszczególnych zajęciach,
 • tematów zajęć prowadzonych w systemie przedmiotowym i modułowym,
 • form sprawdzania, oceniania  i zaliczania wyników kształcenia z poszczególnych przedmiotów lub modułów,
 • zakresu zwolnień słuchaczy z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia, zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach  pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. p. 186),
 • wyników analiz statystycznych na potrzeby własne i SIO.

Dziennik jest w twardej oprawie, szyty, zawiera 126 stron i posiada skrzydełko na listę uczestników kursu.

 

Dziennik na potrzeby kursu kwalifikacyjnego trwającego powyżej 1040 godzin zajęć  kształcenia zawodowego.

Przypominamy:

Jednostki oświatowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe  i inne formy kształcenia pozaszkolnego obowiązane są prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o ukończenia każdej z form kształcenia.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 19,68 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl