Opcje przeglądania

Dziennik zajęć przedszkola

 Dziennik zajęć przedszkola
Dziennik zajęć przedszkola

Nowe Wydanie Dziennika Zajęć Przedszkola MEN-I/2018.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
 • Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.
Ilość stron: 256.
Dziennik szyty, w twardej oprawie.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 24,60 zł
szt.

Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego

 Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego
Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego

Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego.

(oprawa twarda / 100 stron A4)

Podstawowe zadania do realizacji w I semestrze.
Podstawowe zadania do realizacji w II semestrze.
Tematyka zajęć.
Tygodniowy plan stałych zajęć.
Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.
Porady i informacje grupowe.
Realizacja zadań.
Porady i informacje indywidualne.
Spotkania, zajęcia psychoedukacyjne z rodzicami.
Informacje dodatkowe o działalności doradcy zawodowego.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 15,87 zł
szt.

Dziennik Zajęć w Świetlicy

 Dziennik Zajęć w Świetlicy
Dziennik Zajęć w Świetlicy

Przeznaczony jest do rejestrowania zajęć prowadzonych z grupą świetlicową.

Umożliwia odnotowywanie obecności uczniów/wychowanków na poszczególnych godzinach zajęć świetlicy, a także tematyki zajęć oraz form nadzoru pedagogicznego.
Format A4, 96 stron, okładka tekturowa, dziennik drutowany.

Dziennik Zajęć Świetlicy jest jednym z dzienników innych zajęć przystosowanym do odnotowywania godzin określonych w art.42 Karty Nauczyciela zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 3 września 2014 r.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 14,76 zł
szt.

Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wych.

 Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wych.
Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wych.

Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

„ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( ...) dokumentacji."

Zaprojektowany dla 6 uczestników. Dwa wolne miejsca do wykorzystania przy zmianach składu osobowego zespołu. Umożliwia dokumentowanie chronologicznie przebiegu poszczególnych rodzajów zajęć, a nie wszystkich w cyklu tygodniowym. Taki obraz pozwoli na obserwację ciągłości działań przez każdego z osobna nauczyciela/ terapeutę.

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dzieci w grupie i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numerów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Indywidualnych programów wspomagania.
 6. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
 7. Obecności dzieci na zajęciach.
 8. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania osobno dla każdego uczestnika, wyników obserwacji poszczególnych dzieci na zajęciach.
 9. Okresowych ocen funkcjonalności każdego ucznia
 10. Kontaktów z rodzicami/ specjalistami i instytucjami.
 11. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z poszczególnym dzieckiem.
 12. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 84

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,07 zł
szt.

Gilosz niebieski z wyróżnieniem A4

 Gilosz niebieski z wyróżnieniem A4
Gilosz niebieski z wyróżnieniem A4

Gilosz A4 niebieski z wyróżnieniem

do świadectw promocyjnych szkoły podstawowej,
do świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,26 zł
szt.

Gilosz pomarańczowy z wyróżnieniem A4

 Gilosz pomarańczowy z wyróżnieniem A4
Gilosz pomarańczowy z wyróżnieniem A4

Gilosz A4 pomarańczowy z wyróżnieniem
do świadectw promocyjnych gimnazjum,
do świadectw ukończenia gimnazjum

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,26 zł
szt.

Gilosz różowy A4

 Gilosz różowy A4
Gilosz różowy A4

Gilosz A4 różowy

do świadectw promocyjnych liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,
do świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,25 zł
szt.

Gilosz żółty A4 z wyróżnieniem

 Gilosz żółty A4 z wyróżnieniem
Gilosz żółty A4 z wyróżnieniem

Gilosz A4 żółty z wyróżnieniem

do świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły branżowej I stopnia
do świadectw promocyjnych zasadniczej szkoły zawodowej,
do świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,26 zł
szt.

Księga inwentarzowa księgozbioru

 Księga inwentarzowa księgozbioru
Księga inwentarzowa księgozbioru

B-123 Księga inwentarzowa księgozbioru

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 22,14 zł
szt.

Księga zastępstw

 Księga zastępstw
Księga zastępstw

Księga zastępstw
(200 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 29,52 zł
szt.

Okładka PCV na legitymacje

 Okładka PCV na legitymacje
Okładka PCV na legitymacje

Okładka PCV na legitymacje

Idealne zabezpieczenie na legitymacje kartę rowerową

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,98 zł
szt.

Organizacja Pomocy Psych.-Pedag.

 Organizacja Pomocy Psych.-Pedag.
Organizacja Pomocy Psych.-Pedag.

Suplement do Dziennika Wychowawcy umożliwia rejestrowanie działań wychowawcy oddziału w zakresie organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom:

 • podejmowanych przez wychowawcę wszelkich działań w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków;
 • własnych działań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie, m.in. zebrań z nauczycielami uczącymi w klasie, udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego;
 • kontaktów z rodzicami;
 • potwierdzeń rodziców o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • efektywności świadomej pomocy.

Dziennik dostosowany do dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,38 zł
szt.

Rejestr otrzym. i wyd. druków kart rower.

 Rejestr otrzym. i wyd. druków kart rower.
Rejestr otrzym. i wyd. druków kart rower.

Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych

(100 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 19,68 zł
szt.

Rejestr przybytków B-121a

 Rejestr przybytków B-121a
Rejestr przybytków B-121a

Rejestr przybytków B-121a, zeszyt 12 kart

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 9,72 zł
szt.

Rejestr wejść i wyjść

 Rejestr wejść i wyjść
Rejestr wejść i wyjść

Rejestr wejść i wyjść
(100 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 19,68 zł
szt.

Rejestr wydanych świadectw

 Rejestr wydanych świadectw
Rejestr wydanych świadectw

Rejestr wydanych świadectw
(100 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 19,68 zł
szt.

Rejestr wyjść grupowych uczniów

 Rejestr wyjść grupowych uczniów
Rejestr wyjść grupowych uczniów

 

Rejestr opracowany na potrzeby dokumentowania wycieczek i wyjść uczniów w danym roku szkolnym. Nawiązuje do Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rejestr drutowany, format A4 poziomy, okładka kartonowa, 40 stron.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,07 zł
szt.

Rejestr wypadków uczniów

 Rejestr wypadków uczniów
Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniów IV/19
(format A4, oprawa kartonowa, 48 stron)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 8,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl